محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آزمایش چراغهای هوشمند در دانمارک

آزمایش چراغهای هوشمند در دانمارک
نگارش از Euronews

شهر کپنهاک در دانمارک قبول کرده تا کارآیی چراغهای هوشمند را در حومه این شهر مورد آزمایش قرار دهد.
نتیجۀ آزمایش این چراغهای خیاباانی می تواند در صرفه جویی انرژی مؤثر باشد، به این معنی که تنها وقتی عابر یا موتور سوار یا خودرویی می گذرد، روشن شوند و در سایر موارد خاموش بمانند. هر چراغ می تواند با تلفن یا آی پد کنترل شود.

یکی از مسئولان فنی برنامه می گوید: “هر چراغ در اتاق کنترل مشخصات خودش را دارد. بنابراین می توان آن را هدایت کرد و بر خاموش و روشن شدن یا میزان مصرفش نظارت کرد. سپس اندازه گیری های واقعی در سطح خیابان صورت می گیرد.”

بعضی چراغ ها با انرژی آفتاب و باد کار می کنند و مصرف کربن کمتری دارند.
دستگاه های حساسیت سنج نیز به ضبط شدت عبور و مرور و چگونگی هوا ، سر و صدا، شرایط جوی و اشعه ها می پردازند و بررسی می شوند.
تکنیسین ها انواع مختلف راه حل های فنی را امتحان می کنند و مؤثرترین آنها را انتخاب می کنند.

یکی از مسئولین برنامه، وسعت آزمایش مذکور را با ارقام توضیح می دهد: “این چراغها را در نه کیلومتر کار گذاشتیم. دویست و هشتاد تیرک گذاشتیم و پنجاه راه حل مختلف ارائه دادیم. ما، ده سیستم مختلف مدیریت داریم و دستگاه های حساسیت سنج دیگری هم به کار می بریم.”

تأمین روشنایی خیابانها یک پنجم برق مصرفی این شهر را به خود اختصاص می دهد. “بروستروم” معتقد است راه حلهایی که در دست آزمایشند می توانند گازهای آلایندۀ ناشی از روشنایی خیابانها را تا هشتاد و پنج درصد کاهش دهند.