خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رییس کمیسیون اروپا سکوت خود را می شکند

نظرها
رییس کمیسیون اروپا سکوت خود را می شکند
اندازه متن Aa Aa

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، سکوت خود را در مورد رسوایی فرار از پرداخت مالیات توسط شرکتهای بین المللی در لوکزامبورگ، محل نخست وزیری او در گذشته، شکسته و اذعان داشته است که از دیدگاه سیاسی، مسئول ترتیبات مالی در این دوک نشین بوده است.

این در حالی است که هفته گذشته، وزیر دارایی لوکزامبورگ هرگونه تخطی این کشور از مقررات اتحادیه اروپا را تکذیب کرده بود.

روز چهارشنبه آقای یونکر در محل کمیسیون اروپا گفت: “من از نظر سیاسی مسئول جزء به جزء اقداماتی هستم که در این دوک نشین جریان داشته است. جاییکه تصمیمات رهبری (لوکزامبورگ) به فرار از پرداخت مالیات می انجامد، برای من جای ندامت دارد.”

آقای یونکر به مدت نوزده سال نخست وزیر و وزیر دارایی لوکزامبورگ و در اخذ کلیه تصمیات مالیاتی این کشور دخیل بوده است.

در طول این مدت، شرکتهای عمده برای فرار از مالیات، با دولت این کشور به توافقهای رسیدند که اکنون لوکزامبورگ مدعی است تماما قانونی بوده است.

گفته می شود بیش از سیصد شرکت بین المللی از امتیازاتی که لوکزامبورگ در این مورد قائل شده، استفاده برده اند.

این گزارش هنگامی منتشر شده که آقای یونکر خود را برای شرکت در کنفرانس بین المللی “گروه بیست” آماده می کند که دستور کار آن، مبارزه با فرار از پرداخت مالیات است.