خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بدبینی کارشناسان اقتصادی دولت آلمان نسبت به رشد اقتصادی این کشور

نظرها
بدبینی کارشناسان اقتصادی دولت آلمان نسبت به رشد اقتصادی این کشور
اندازه متن Aa Aa

مشاوران مستقل اقتصادی دولت آلمان نسبت به پیش بینی های رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۴ تجدیدنظر کردند. بدین ترتیب پیش بینی رشد اقتصادی آلمان از ۱.۹ درصد به ۱.۲ درصد تقلیل یافته است. رشد اقتصادی قدرتمندترین اقتصاد حوزه پولی یورو نیز برای سال ۲۰۱۵ تنها ۱ درصد ارزیابی شده است.

برای مقابله با افت روند رشد اقتصادی آلمان این کارشناسان اعمال سیاستهایی برای تشویق به سرمایه گذاری در کشور را تجویز کرده اند.

از سوی دیگر این مشاوران اقتصادی میزان سرمایه گذاری دولتی را ضعیف دانسته اند. اخیرا دولت آلمان که به ثبات و تعادل در برنامه بودجه خود اولویت داده، اجرای سرمایه گذاری هایی را از سال ۲۰۱۶ به بعد و عمدتا در بخشهای زیربنایی کشور و آموزش و تحقیقات در راس برنامه های خود قرار داده است.