خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ارسال نخستین تصاویر کاوشگر فیله از سطح ستاره دنباله دار چوری

Access to the comments نظرها
ارسال نخستین تصاویر کاوشگر فیله از سطح ستاره دنباله دار چوری
اندازه متن Aa Aa

دانشمندان مرکز تحقیات فضایی اروپا در دارمشتات و کلین آلمان با پخش نخستین تصاویر ارسال شده از کاوشگر فیله، روند دشوار فرود بر سطح ستاره دنباله دار چوری را توضیح دادند.

کاوشگر فیله پس از فرود موفقیت آمیز بر روی ستاره دنباله دار چوری، برای ساعاتی ارتباط خود را با فضاپیمای رزتا و زمین از دست داد اما پس از مدتی و با تحکیم موقعیت بر سطح ستاره دنباله دار، نخستین تصاویر خود را ارسال کرد.

در عکسهای مخابره شده، وجود همزمان خاک و سنگ و صخره در این ستاره دنباله دار به چشم می خورد.

با اجرای موفقیت آمیز عملیات رزتا به دست دانشمندان آژانس فضایی اروپا، بشر برای اولین بار توانست در فضا، یک ستاره دنباله دار را به تسخیر درآورد.