خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

واکنش ها نسبت به خبرهای مربوط به رشد اقتصادی منطقه یورو

Access to the comments نظرها
واکنش ها نسبت به خبرهای مربوط به رشد اقتصادی منطقه یورو
اندازه متن Aa Aa

اعلام یک دهم درصد رشد اقتصادی فراتر از ارقام پیش بینی شده در منطقه پولی یورو، به برخی خوش بینی ها و در عین حال ناباوری ها در کشورهای این منطقه دامن زده است. نامتوازن بودن رشد در منطقه یورو به ویژه در کشور هایی مانند یونان مشکلی است که خوش بینی را به زیر سئوال می برد.

یک شهروند یونان می گوید: “ما که آنرا احساس نکردیم. چون چنین می گویند الزاما درست نیست. امیدوارم که اینطور باشد، ولی من نمی بینم.”

آمارهای مربوط به رشد اقتصادی اگر نتوانند قدرت خرید شهروندان را افزایش دهند، اعتماد چنئانی را بر نمی انگیزند.

یک شهروند دیگر می گوید: “ارقام می توانند جعلی باشند، همانگونه که در گذشته بوده اند. این واقعیت را نشان نمی دهد. واقعیت در شماره ها و ارقام نیست. بلکه در جایی است که بتوانی ببینی، مانند اینجا.”

تاثیر پذیری اقتصادهای پیرامونی از دو قدرت اقتصادی بزرگ منطقه یورو یعنی آلمان و فرانسه، ضرورت پیشگامی این قدرت های برتر در انجام اصلاحات عمیق تر را مطرح می کند. نیازی که هنوز در مورد آن تصمیم گرفته نشده است.

مینا آندروا، سخنگوی معاون کمیسیون اروپا می گوید: “این ارقام البته بخش کوچکی از خبرهای خوب هستند، اما جایی برای رضایت از خود باقی نمی گذارد. برای تقویت رشد و بهبود وضع اقتصادی ما همچنان به اقدامات قاطع سیاسی نیاز داریم.”

برخی تحلیل گران اقتصادی و مالی بر ضرورت اصلاحات ساختاری بلندپروازانه و به کار گرفتن همه ابزار ممکن برای تقویت سرمایه گذاری در اروپا تاکید می کنند.

یک کارشناس اقتصاد می گوید: “منطقه پولی یورو برخی مشکلات ساختاری واقعی دارد و یک چراغ درخشان یعنی آلمان که در حال حاضر دچار لکنت زبان است. بنابراین فکر می کنم، ماریو دراگی به سمت ترجیح دادن یک یوروی ضعیف و بنابراین رویارویی با تورم سوق داده می شود. خطر واقعی در مورد از دست دادن یک دهه مانند ژاپن وجود دارد.”

اما ظاهرا مشکلات ساختاری فقط بین کشورهای منطقه نیست، بلکه در داخل اقتصادهای نیرومند نیز به چشم می خورد.