خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پاکسازی خیابانهای هنگ کنگ پس از پایان اعتراضات

پاکسازی خیابانهای هنگ کنگ پس از پایان اعتراضات
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

کارگران در هنگ کنگ اقدام به پاکسازی موانعی کردند که در پی اعتراض های دانشجویان و در محل های تجمع آنها در سطح شهر ایجاد شده بود.

این کارگران با در دست داشتن مجوزی از سوی دولت، تمامی نوارهای پلاستیکی و موانع فلزی را در محل هایی که تحت اشغال دانشجویان بود از بین بردند.

تظاهرات دموکراسی خواهی دانشجویان در هنگ کنگ حدود دو ماه و بدون هیچ نتیجه ای ادامه داشت.