خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

افت بیلان مالی شش ماهه شرکت پست سلطنتی بریتانیا

نظرها
افت بیلان مالی شش ماهه شرکت پست سلطنتی بریتانیا
اندازه متن Aa Aa

بیلان مالی شش ماهه اول سال شرکت پست سلطنتی بریتانیا، بسیار ضعیف اعلام شده است. براساس آمار سود عملیاتی این شرکت در این زمان ۲۱ درصد معادل ۲۷۹ میلیون پوند دچار افت شده است.

وجود رقیبانی چون شرکت آمازون و یا شرکت پست «تی ان تی» عرصه را بویژه در زمینه انتقال و تحویل بسته های پستی برای شرکت پست سلطنتی بریتانیا تنگ کرده اند.

حمل و نقل و تحویل بسته های پستی بیش از نیمی از حجم کلی معاملات این شرکت را تشکیل می داده است.

با انتشار این آمار، ارزش سهام شرکت پست بریتانیا در اوایل کار بازار بورس لندن بیش از ۷.۵ درصد تنزل پیدا کرد.