خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

«کارت قرمز» معترضان در پراگ برای رییس جمهوری

نگارش از Euronews
«کارت قرمز» معترضان در پراگ برای رییس جمهوری
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

هزاران چک، روز چهارشنبه طی در تظاهراتی در پراگ، پایتخت، به میلوش زِمان، رئیس جمهوری کارت قرمز نشان دادند.

منتقدان، وی را به نزدیکی بیش از پیش به روسیه و همسویی با سیاستهای کاخ کرملین متهم می کنند.

آنان روز دوشنبه نیز در مراسم بیست و پنجمین سالگرد سقوط کمونیسم با کارتهای قرمز در دست، علیه میلوش زِمان، شعار «استعفا، استعفا» سرداده بودند.

.