خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کشمکش یونان با تروئیکا بر سر بودجه سال ۲۰۱۵

نظرها
کشمکش یونان با تروئیکا بر سر بودجه سال ۲۰۱۵
اندازه متن Aa Aa

یونان برنامه بودجه سال ۲۰۱۵ خود را بر مبنای رشد اقتصادی بالای ۲.۹ درصدی تدوین کرده است.

اما دولت یونان در این برنامه چشم اندازی روشنی نسبت به میزان بدهی های خود ندارد. میزان پیش بینی بدهی های دولت در سال ۲۰۱۵ از ۱۶۸ درصد به ۱۷۱.۴ درصد تولید ناخاص داخلی کشور افزایش یافته است.

برنامه بودجه مذکور مورد تایید گروه تروئیکا شامل نمایندگان بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا قرار نگرفته است. در این رابطه پنجشنبه شب مذاکرات طولانی بین نمایندگان دولت یونان و گروه تروئیکا صورت گرفته است.