محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نقشه سه بعدی از قطب جنوب

نقشه سه بعدی از قطب جنوب
نگارش از Euronews

یک گروه چند ملیتی از محققان، پس از چهار سال و طی دو ماموریت اکتشافی و به همراه یک کاوشگر، موفق به طراحی آنچه که خود اولین نقشه سه بعدی از کوههای یخ شناور در قطب جنوب می نامند شده اند.

این پروژه در سال 2010 بر روی کشتی تحقیقاتی سلطنتی به نام جیمز کلارک روس و در دریای پر از یخ بلینگ هاوزن آغاز شد.

محققان یک کاوشگر مجهز به دستگاه ردیابی صدا را به زیر یخها فرستادند. ماموریت این کاوشگر نقشه برداری از مساحتی معادل پانصد هزار متر مربع زیر یخهای شناور بوده است.

پژوهشگران بریتانیایی می گویند هدف آنها تطبیق دادن اطلاعات زیر یخها با تصاویر دریافتی از ماهواره جهت اندازه گیری اندازه کوههای یخ بوده است.

تلاش آنان بر این است که نقشه روی آب یخها را با نقشه زیر آب آنها تطبیق دهند تا سپس با استفاده از تصاویر گرفته شده از ماهواره، آنان بتوانند یک نقشه شبیه سازی شده از اندازه و حجم یخها را طراحی کنند. در نهایت، با بدست آوردن اندازه کوههای یخ و تغییرات آن در طول زمان محققان دقیقتر می توانند تعیین کنند که کره زمین با چه سرعتی گرم می شود.

اگر از یک فضاپیما به کره زمین و قطبها نگاه کنیم، این کوههای یخ سفید بسیار درخشنده هستند چرا که آنها نور آفتاب زیادی را بازتاب می دهند و در نتیجه در غیاب این کوههای یخ، تشعشعات خورشید، بیشتر جذب می شوند که منجر به گرم شدن کره زمین می گردد.

به گفته محققان، مساحت کوههای یخ در دریای بلینگ هاوزن، در سالیان اخیر به شکل قابل توجهی کم شده است و آنان امیدوارند با شیوه اندازه گیری جدید، علت این امر را بیابند.