خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دبیرکل سازمان جهانی کشورهای فرانسه زبانان انتخاب شد

دبیرکل سازمان جهانی کشورهای فرانسه زبانان انتخاب شد
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

میکائل ژان دبیرکل سازمان جهانی کشورهای فرانسه زبانان شد. خانم ژان که پیش تر فرماندار کل کانادا بوده، نخستین زن و نخستین غیرآفریقایی است که به این سمت برگزیده می شود. میکائیل ژان پیش از ورود به جهان سیاست یکی از شناخته شده ترین مجریان رادیو ملی کانادا بود.