محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

حراج یکی از نقاشیهای کتاب شازده کوچولو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حراج یکی از نقاشیهای کتاب شازده کوچولو

<p><strong>خبر کوتاه</strong><br /> یکی ازنقاشیهای آکورال(آبرنگ) شازده کوچولو اثر انتوان سنت اگزوپری، نویسنده این اثر مشهور، به حراج گذاشته شد. قیمت آن چیزی معادل 400 تا 500 هزار یورو برآورد شده است.</p>