خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فروش مقر اسکاتلند یارد به یک اماراتی

نظرها
فروش مقر اسکاتلند یارد به یک اماراتی
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

سختگیری های اقتصادی گریبان اسکاتلند یارد را هم گرفت و دولت بریتانیا مهمترین مقر اسکاتلند یارد در لندن را به حراج گذاشت.

آنطور که در خبرها آمده است یک سرمایه دار از ابوظبی، امارات عربی متحده این ساختمان را خریده است و قرار است این مقر تبدیل به موزه ای خصوصی خواهد شود.