خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

راهپیمایی معلولان جنگ در زاگرب

نظرها
راهپیمایی معلولان جنگ در زاگرب
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

دهها نفر از معلولان جنگ در زاگرب، پایتخت کرواسی راهپیمایی کردند.

راهپیمایان خواستار توجه بیشتر دولت و جامعه به وضعیت جنگ هستند.

به گفته سازماندهنگان در طول بیست سال گذشته بیش از سه هزار معلول به دلیل وضعیت نابسامان دست به خودکشی زده اند.