محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

راهپیمایی معلولان جنگ در زاگرب

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
راهپیمایی معلولان جنگ در زاگرب

خبر کوتاه

دهها نفر از معلولان جنگ در زاگرب، پایتخت کرواسی راهپیمایی کردند.

راهپیمایان خواستار توجه بیشتر دولت و جامعه به وضعیت جنگ هستند.

به گفته سازماندهنگان در طول بیست سال گذشته بیش از سه هزار معلول به دلیل وضعیت نابسامان دست به خودکشی زده اند.