خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

موفقیت پس از دو هفته اعتراض در اعماق زمین

نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
موفقیت پس از دو هفته اعتراض در اعماق زمین
اندازه متن Aa Aa

سی و هفت کارگر زن معدن «سوچیز» در منطقه ساردنیایی ایتالیا پس از دو هفته اعتراض در اعماق زمین به خواسته ها یشان رسیدند. صاحبان معدن اعلام کردند که حقوق ۲۴۰ کارگر این معدن، پس از هفت ماه پرداخت خواهد شد.

به خواسته اولیه خود رسیدیم. امیدواریم مقامات محلی به وعده هایشان عمل کنند.

یکی از این کارگران می گوید: «خیلی خیلی سخت بود، ولی ما قوی و با اراده هستیم. به خواسته اولیه خود رسیدیم. امیدواریم مقامات محلی به وعده هایشان
عمل کنند.»

کارگر دیگری می گوید: «این کار را برای جوانان و همکارانم انجام دادم. مبارزه ای برای منافع منطقه بود. با این اعتقاد تا آخر ادامه دادیم.»

از سوی دیگر مقامات محلی وعده دادند که برای این کارگران شغل های جدیدی ایجاد کنند.