خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

روش های مبارزه با فساد در اتحادیه اروپا

روش های مبارزه با فساد در اتحادیه اروپا
اندازه متن Aa Aa

در برنامه این هفته بیست و پنج ثانیه، جایگاه برخی از کشورهای اروپایی در رتبه بندی شاخص فساد که از سوی سازمان شفافیت بین المللی منتشر شده و عدم موفقیت آنها در مبارزه با فساد مورد بررسی قرار گرفته است.

مهمانان این برنامه، از پارلمان اروپا در بروکسل، النا پانفیلووا، معاول سازمان شفافیت بین الملل،
دوسکو لوپاندیچ، سفیر صربستان در اتحادیه اروپا و آنا گومز، عضو پرتغالی و سوسیالیست کمیته آزادی های مدنی، عدالت و امور داخلی اتحادیه اروپا شرکت دارند.

براساس آخرین رتبه بندی سازمان شفافیت بین الملل برخی کشورها از جمله چندین کشور عضو اتحادیه اروپا در مبارزه با فساد شکست خورده اند و نتوانسته اند رتبه شان را بهبود دهند. فساد با
عث افزایش قیمت ها، نابودی رقابت و تهدید دموکراسی است. سوال اصلی مطرح شده با میهمانان این برنامه این بوده که: اروپا چگونه می تواند شفافیت و مبارزه با فساد را در کشورهای عضو و در میان کشورهایی که کاندیدای پیوستن به اتحادیه هستند، بهبود دهد؟