خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دور دوم اعطای وامهای بلند مدت به نهادهای مالی در اروپا

نظرها
دور دوم اعطای وامهای بلند مدت به نهادهای مالی در اروپا
اندازه متن Aa Aa

بانک مرکزی اروپا برای تقویت بنیه اقتصادی حوزه پولی یورو و شتاب دادن به آهنگ رشد اقتصادی این منطقه، دور دوم عملیات اعطای وامهای بلند مدت به نهادهای مالی را اجرا کرد.

براین اساس ۱۲۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو به ۳۰۶ بانک در حوزه پولی یورو وام اعطا شد. نرخ بهره این وامهای چهار ساله ۰.۱۵ درصد است.

بانکها و نهادهای مالی با دریافت این وامها متعهد می شوند در اعطای وام به شرکتها، تسهیلات ایجاد کنند.

بانک مرکزی اروپا در دور اول این عملیات ۸۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو به ۲۵۵ نهاد مالی وام اعطا کرده بود.