خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مریخ نورد «کیوریاسیتی» امید به وجود متان در مریخ را زنده کرد

نظرها
مریخ نورد «کیوریاسیتی» امید به وجود متان در مریخ را زنده کرد
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

مریخ نورد کیوریاسیتی (کنجکاوی) در سطح سیاره سرخ مقدار رقیقی از گاز متان را تشخیص داد.

جذابیت این کشف بخاطر امکان وجود حیات در حال یا گذشته مریخ است، با این استدلال که ۹۵ درصد از گاز متان موجود در جو زمین توسط موجودات میکروبی تولید شده است.

این مریخ نورد، ملکولهای فضای سطح مریخ را برای تشخیص ترکیب و نوع گازهای موجود در این سیاره می مکد و پس از آنالیز آنها، اطلاعات مربوطه را به زمین ارسال می کند.