خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

قاضی اسپانیایی می گوید شاهزاده کریستینا باید محاکمه شود

نظرها
قاضی اسپانیایی می گوید شاهزاده کریستینا باید محاکمه شود
اندازه متن Aa Aa

بنا به حکم قاضی خوزه کاسترو در اسپانیا، پرنسس کریستینا خواهر فیلیپه ششم پادشاه این کشور، در ارتباط با پرونده های متعدد فساد مالی همسرش ایناکی اوردانگارین، در برابر دادگاه قرار خواهد گرفت. این در حالی است که دادستان پرونده پیش از این، عدم محاکمه این شاهزاده را درخواست کرده بود.

ایناکی اوردانگارین همسر کریستینا متهم به پولشویی و فرار مالیاتی است و در یک مرحله از دادگاه به خاطر اختلاس میلیونها یورو محکوم شناخته شد.

خوزه کاسترو قاضی دادگاه عالی در شهر پالما د مایورکا، برای خارج کردن شاهزاده کریستینا از پرونده فساد مالی همواره تحت فشار بوده اما تا کنون مقاومت کرده و بر ضرورت محاکمه او پای فشرده است.

شاهزاده کریستینا متهم است که در بعضی موسسه هایی که در آن پولشویی و فرار مالیاتی صورت گرفته از جمله موسسه ایزون شریک بوده است.