محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

معترضان فلسطینی با لباس بابا نوئل با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
معترضان فلسطینی با لباس بابا نوئل با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند

خبر کوتاه

دهها معترض فلسطینی یک روز پیش از کریسمس و در حالی که لباس بابا نوئل پوشیده بودند، با نیروهای امنیتی اسرائیل در نزدیکی دیوار حائل بیت لحم، درگیر شدند.

تظاهرکنندگان می گویند «نیروهای اشغالگر زندگی آنها را کنترل می کنند و با این دیوار آپارتاید، آنها را محاصره کرده اند».