خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مصرف خانوارها رشد اقتصادی بریتانیا را شتاب داده است

نظرها
مصرف خانوارها رشد اقتصادی بریتانیا را شتاب داده است
اندازه متن Aa Aa

دفتر ملی آمار بریتانیا میزان رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۴ را ۰.۷ درصد گزارش کرده است. در معیار زمانی یک ساله، رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا ۲.۶ درصد ارزیابی می شود.

علیرغم افت اندک سرمایه گذاری در کشور، بالا بودن میزان مصرف خانوارها نقش مهمی در حرکت چرخه های اقتصادی بریتانیا ایفا کرده است. در سه ماهه سوم سال مخارج و مصرف خانوارها ۰.۹ درصد نسبت به سه ماهه دوم رشد داشته است.