محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فنآوری جدید برای تمیز کردن دستگاه تهویه خودروها

فنآوری جدید برای تمیز کردن دستگاه تهویه خودروها
نگارش از Euronews

مهندسان بیوشیمی در یک شرکت لهستانی، نمونه اولیه ای از یک دستگاه ساخته اند که می تواند به کمک صنعت فتو شیمی و اکسید تیتانیوم، آلودگی های داخل دستگاه تهویه مطبوع خودروها را بزداید. سیستم دستگاه های تهویه به گونه ای است که ازطریق تغلیظ آب، انواع قارچ، باکتری و دیگر میکرو ارگانیسم ها تولید و به نوبه خود موجب واکنش حساسیت راننده و مسافران می شود.

دست یابی به این فنآوری مدیون اختراع دستگاهی در آزمایشگاه در شهر لودز در لهستان است که مهندسان آن می گویند به کمک آن می توان هوای داخل خودرو را تازه کرد. دیوید سوبچاک، مهندس بیوشیمی توضیح می دهد که چگونه این دستگاه از اکسید تیتانیوم برای تهویه هوا استفاده می کند.

دیوید سوبچاک: “دستگاه در داخل کانال تهویه مطبوع که خارج از رادیاتور است نصب می شود. در داخل آن یک صفحه تیتانیوم قرار دارد. بر اثر یک فرآیند الکتروشیمیایی، نانولوله هایی ظاهر می شوند که به کمک دیودها روی تیتانیوم نور می افکنند و به این وسیله با تولید اکسیژن فعال، آلودگی های میکروبیولوژیک را می زدایند.”

این دستگاه در آزمایشگاه به کمک یک رادیاتور و یک کانال هوا آزمایش شده است. پژوهش مقدماتی نشان می دهد که دستگاه برای از بین بردن ۹۸ درصد قارچ ها موثر است.

آزمایش همچنین نشان می دهد که با نصب این دستگاه میزان باکتری ها و ویروس ها در داخل حودرو کاهش می یابد. دستگاه برای نصب در هر نوع خودرو به اندازه کافی کوچک است.

دیوید سوبچاک می گوید پیش از این، سیستم های مشابهی ایجاد شده بود اما استفاده از جیوه در آنها برای مسافران می توانست بسیار خطرناک باشد.