محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نیایش اهالی توکیو در نخستین روز کاری سال نو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
نیایش اهالی توکیو در نخستین روز کاری سال نو

خبر کوتاه

حدود ۲۰۰هزار تن از شهروندان توکیو در نخستین روز کاری سال نو میلادی در معبد کاندا گردهم آمدند و به عبادت پرداختند. بیشتر شرکت کنندگان کارمند هستند. حدود سه هزار و ۲۰۰ شرکت برای خوانده شدن نام کارمندانشان در این نیایش ثبت نام کرده بودند.