محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انفجار مهیب انبار لوازم آتش بازی کلمبیا قربانی نگرفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
انفجار مهیب انبار لوازم آتش بازی کلمبیا قربانی نگرفت

خبر کوتاه

موج انفجار بسیار شدید یک انبار لوازم آتش بازی در کلمبیا تصویربرداری را از جا کند و جرقه و ترقه و نور تمام جهات و فضا را پر کرد.

بر اثر این انفجار مهیب در جنوب بوگوتا، پایتخت، ۱۷ خانه آسیب دید و دو نفر جراحت سطحی برداشتند اما کسی کشته نشد.

گمان می رود حدود ۱۰ تن لوازم و اسباب آتش بازی در محل انفجار انبار شده بوده است.