خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

افزایش نرخ بیکاری در پرتغال

نظرها
افزایش نرخ بیکاری در پرتغال
اندازه متن Aa Aa

نرخ بیکاری در پرتغال در ماه نوامبر سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است. موسسه ملی آمار این کشور روز سه شنبه نرخ بیکاری را ۱۳.۹ درصد جمعیت فعال پرتغال اعلام کرد که نسبت به ماه اکتبر ۰.۳ درصد رشد دارد.

در میان جوانان کمتر از ۲۵ سال نیز معضل بیکاری گسترش یافته و ۳۴.۵ درصد این قشر را دربر می گیرد. این نرخ بیکاری جوانان ۱.۲ درصد نسبت به ماه اکتبر رشد دارد.

دولت پرتغال پیش بینی می کند تا پایان سال ۲۰۱۵ نرخ بیکاری در کشور کاهش یابد و به رقم ۱۳.۴ درصد جمعیت فعال برسد.