محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

همبستگی کاریکاتوریست های جهان با قربانیان شارلی ابدو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
همبستگی کاریکاتوریست های جهان با قربانیان شارلی ابدو

کاریکاتوریستهای جهان در همبستگی با همکارانشان در مجله فکاهی شارلی ابدو قلم و کاغذ بدست گرفتند و کاریکاتورهایی بیاد قربانیان این حمله کشیدند.