خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بازیابی کاوشگر بیگل دو بر سطح مریخ پس از ۱۱ سال بی خبری

نظرها
بازیابی کاوشگر بیگل دو بر سطح مریخ پس از ۱۱ سال بی خبری
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

پس از یازده سال بی خبری از سرنوشت بیگل دو، سازمان فضایی بریتانیا از بازیابی این کاوشگر بر سطح مریخ خبر داد.

مامورت این کاوشگر که قرار بود در اواخر سال ۲۰۰۳ بر سطح مرخ فرود بیاید، بررسی نشانه های حیات بر سطح این سیاره بود.

بیگل دو در ژوئن سال ۲۰۰۳ توسط مارس اکسپرس، مدارگرد مریخ سازمان فضایی اروپا از قزاقستان به فضا پرتاب شده بود، اما پس از جدایی از مدارگرد ارتباطش را با زمین از دست داد و سرنوشت آن در هالی از ابهام قرار گرفت.