خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بررسی تحولات یونان در نشست «گروه یورو»

نظرها
بررسی تحولات یونان در نشست «گروه یورو»
اندازه متن Aa Aa

بحث و بررسی درباره وضعیت یونان و تحولات این کشور پس از برگزاری انتخابات پارلمانی و پیروزی حزب چپ رادیکال «سیریزا» در راس برنامه نشست ۱۹ وزیر دارایی کشورهای حوزه پولی یورو موسوم به «گروه یورو» قرار داشت.

پی یر مسکوویسی، کمیسر کمیسیون اروپا در امور اقتصادی، مالی، پولی و اتحاد گمرکی می گوید: «ما یک هدف داریم. یا بهتر بگویم اهدافی داریم و آن رسیدن به مرحله ای است که یونان را کشوری استوار ببینیم. یونان را کشوری ببینیم که قادر باشد اشتغالزایی کند و رشد اقتصادی داشته باشد. و آنرا بعنوان کشوری که قادر به بازپرداخت بدهی های خود است مشاهده کنیم.»

یرون دایسل بلوم، وزیر اقتصاد و دارایی هلند و رییس گروه یورو می گوید: «طی دو سال اخیر تلاشهای زیادی در زمینه نرخ بهره و زمان بازپرداخت بدهی ها جهت سبک کردن بار بدهی های یونان صورت گرفته است. اگر یونانی ها نسبت به توافق های امضاء شده خود با ما متعهد باشند تنها دوکلمه در «صورت ضرورت» در توافقات به بررسی قدرت یونان برای بازپرداخت بدهی هایش ارجاع دارد اما برای صحبت از آن هنوز زود است. ما همیشه اعلام کرده ایم که پس از پنجمین بررسی وضعیت اقتصادی یونان آماده بازبینی شرایط مربوط به قدرت این کشور برای بازپرداخت بدهی هایش هستیم.»

حزب چپ رادیکال سیریزا خواهان اعمال یک برنامه تجدیدساختار بدهی های یونان است که معادل ۱۷۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور ارزیابی شده است.

کشورهایی چون آلمان مخالف سرسخت اجرای چنین برنامه ای هستند. اما برخی کشورها اعتقاد دارند مهلت بازپرداخت بدهی ها باید افزایش یابد و از میزان نرخ بهره آنها نیز باید کاسته شود.