محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تظاهرات هواداران پگیدا در وین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات هواداران پگیدا در وین

خبر کوتاه

دامنه فعالیت جنبش اروپاییان میهن پرست مخالف اسلامی کردن غرب موسوم به «پگیدا» از مرزهای آلمان فراتر رفت.

ده ها تن از هواداران این جنبش روز دوشنبه در وین، پایتخت اتریش دست به تظاهرات زدند.

در نخستین تظاهرات پگیدا در وین حدود ۲۵۰ نفر شرکت داشتند.

همزمان نزدیک به ۵۰۰۰ نفر از مخالفان پگیدا تظاهرات دیگری در وین به راه انداختند.