خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ترزا رودریگوز، نامزد حزب پودموس در انتخابات منطقه آندالوسی اسپانیا

نظرها
ترزا رودریگوز، نامزد حزب پودموس در انتخابات منطقه آندالوسی اسپانیا
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

ترزا رودریگوز، نامزد حزب پودموس در انتخابات آینده منطقه آندالوسی در اسپانیا خواهد بود. حزب چپگرای پودموس برخاسته از جنبش برآشفتگان مادرید و یکی از مخالفان اصلی سیاست ریاضت اقتصادی در اروپا است.