خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گسترش و رشد نرخ فقر در آلمان

نظرها
گسترش و رشد نرخ فقر در آلمان
اندازه متن Aa Aa

فقر در آلمان، قدرتمندترین اقتصاد حوزه پولی یورو به بالاترین سطح خود از زمان اتحاد دو آلمان رسیده است.

گزارش منتشر شده انجمنهای خیریه و فعال در بخش کمکهای اجتماعی نشان می دهد نرخ فقر از ۱۵ درصد جمعیت آلمان در سال ۲۰۱۲ به ۱۵.۵ درصد در سال پس از آن رشد داشته است. این رقم معادل دوازده و نیم میلیون نفر از جمعیت آلمان ۸۰ میلیون نفری است که زیر خط فقر زندگی می کنند.

داده های این انجمنها نشان می دهد ایالت «مکلن بورگ» واقع در شمال شرقی آلمان با ۲۳.۶ درصد بیشترین آمار افراد فقیر را دارد. پس از آن شهر برلین ۲۱.۴ درصد جمعیت خود را فقیر می بیند. ۱۱.۳ درصد جمعیت ایالت باواریا نیز دچار فقر هستند که پایین ترین آمار در بین ایالات آلمان است.

اولریش اشنایدر، رییس انجمن تامین اجتماعی و بهداشت می گوید: «فقر در آلمان چندان مربوط به مشکلات اقتصادی نمی شود بلکه نتیجه نوعی فراموشی سیاسی است. باید به روشنی این موضوع مطرح شود. پتانسیل مبارزه با این فقر وجود دارد زیرا ما پنجمین کشور ثروتمند دنیا هستیم. اما مشکلات عدیده ای در زمینه توزیع ثروت در این زمان رونق اقتصادی داریم.»

انجمنها اعتقاد دارند باید میزان کمک های تامین اجتماعی افزایش یابد و در برنامه های کمک به افراد بیکار تحول ایجاد شود.

براساس آمارها افراد بیکار، خانواده های تک والدینی، مادران مجرد، بازنشستگان و بسیاری از افراد زیر سن قانونی بیش از دیگران زیر خط فقر قرار دارند.

افراد دارای درآمد ۶۰ درصد پایین تر از متوسط درآمد در آلمان فقیر محسوب شده و زیر خط فقر قرار می گیرند.