خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کاهش رتبه توانایی روسیه در بازپرداخت بدهیها

نظرها
کاهش رتبه توانایی روسیه در بازپرداخت بدهیها
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

آژانس رتبه گذاری مودیز، رتبه توانایی روسیه در بازپرداخت بدهیهای خود را از “Baa3“به “Ba1” کاهش داد.

خطرات ناشی از بحران اوکراین، کاهش قیمت نفت و تحریمهای بین المللی از دلائل کاهش اعتبار اقتصادی روسیه عنوان شده اند.