خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مهمترین سرمایه گذاری شرکت اپل در اروپا

نظرها
مهمترین سرمایه گذاری شرکت اپل در اروپا
اندازه متن Aa Aa

شرکت اپل در دانمارک و ایرلند دو مرکز داده ها و زیرساخت های ارتباطی، امنیتی و تجهیزات الکترونیکی تاسیس خواهد کرد. این مهمترین سرمایه گذاری شرکت اپل در اروپا ارزیابی شده که به رقم یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو می رسد.

بهره برداری از این دو مرکز برای سال ۲۰۱۷ پیش بینی شده است. مساحت هر مرکز نیز ۱۶۶ هزار متر مربع اعلام شده که فعالیت آنها با انرژی تجدیدپذیر خواهد بود.

این سرمایه گذاری از نقطه نظر اشتغالزایی و بهبود اوضاع اقتصادی برای دو کشور حائز اهمیت خواهد بود. اپل در ۱۲ ماه اخیر در اروپا ۲ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است.