خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

افت اندک نرخ بیکاری در فرانسه

نظرها
افت اندک نرخ بیکاری در فرانسه
اندازه متن Aa Aa

آمار مربوط به نرخ بیکاری در فرانسه نشان می دهد از تعداد افراد بیکار در این کشور برای اولین بار از ماه اوت سال گذشته کاسته شده است.

براساس داده های وزارت کار فرانسه در ماه ژانویه سال جاری از تعداد افراد بیکاری که هیچگونه فعالیتی ندارند ۰.۵ درصد نسبت به ماه دسامبر گذشته
کاسته شده است. این رقم معرف بیش از ۱۹ هزار نفر است. شمار افراد این گروه از بیکاران در فرانسه به رقم ۳ میلیون ۴۸۱ هزار نفر می رسد.

از سوی دیگر براساس آمارها در این زمان به تعداد افراد بیکاری که مدت زیادی است در مراکز کاریابی ثبت نام کرده اند ۰.۷ درصد افزوده شده است.