خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کاهش فعالیتهای بخش سرمایه گذاری بانک سلطنتی اسکاتلند

نظرها
کاهش فعالیتهای بخش سرمایه گذاری بانک سلطنتی اسکاتلند
اندازه متن Aa Aa

بانک سلطنتی اسکاتلند، آر بی اس، فعالیتهای بخش سرمایه گذاری خود را بطور محسوسی کاهش خواهد داد. بدین ترتیب این نهاد فعالیتهای سرمایه گذاری خود در ۲۵ کشور در قاره های آسیا و اروپا را متوقف خواهد کرد.

آر بی اس پس از آغاز بحران اقتصادی در دنیا در سال ۲۰۰۸ دچار بحران شد و از آن سال، اجرای یک برنامه تجدید ساختار بی سابقه را در دستور کار خود قرار داد.

این بانک در سال ۲۰۱۴ متحمل ضرر و زیان بالای سه میلیارد و نیم پوندی شده است.