محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بازداشت وزیر کشور سابق فرانسه به اتهام فساد مالی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازداشت وزیر کشور سابق فرانسه به اتهام فساد مالی

خبر کوتاه

کلود گئان، وزیر کشور سابق فرانسه در دوران ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی به اتهام جعل، فرار مالیاتی و دریافت پول غیرقانونی بازداشت موقت شد.

او از جمله به دریافت مبلغ پانصد هزار یورو از سوی معمر قذافی، رهبر سابق لیبی برای تامین تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی متهم شده است.