محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پنجاهمین سالگرد «یکشنبه خونین» در شهر سلما در آمریکا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پنجاهمین سالگرد «یکشنبه خونین» در شهر سلما در آمریکا

خبر کوتاه

ده ها هزار نفر روز یکشنه در شهر سلما در ایالت آلابامای آمریکا در پنجاهمین سالگرد «یکشنبه خونین» شرکت کردند.

در هفتم مارس ۱۹۵۶ راهپیمایی صلح آمیز به رهبری مارتین لوترکینگ، پیشگام فعالان حقوق مدنی، برای به دست آوردن حق رای برای سیاهپوستان توسط پلیس به خاک و خون کشیده شد.

این رویداد اما به نقطه عطفی در جنبش حقوق مدنی آمریکا بدل شد.