euronews_icons_loading
بازسازی ویرانه های باقیمانده از جنگ در دونتسک

ساکنان نزدیک فرودگاه شهر دونتسک در تلاش هستند تا با همکاری یکدیگر کلیسای شهر خود را که در جریان جنگ ۸ ماهه میان نظامیان ارتش اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه تخریب شده، بازسازی کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح