خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نصب تندیس مهاتما گاندی در میدان پارلمان لندن

نظرها
نصب تندیس مهاتما گاندی در میدان پارلمان لندن
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

روز شنبه در میدان پارلمان لندن از تندیس مهاتما گاندی رهبر استقلال هند پرده برداری شد. میدانی که بیشتر با آثار تاریخی مردانی شناخته می شود که به امپراطوری بریتانیا خدمت کرده اند در حالی که گاندی کمر به نابودی آن بسته بود. در این میدان مجسمه ای هم از چرچیل وجود دارد که به شدت مخالف گاندی بود.