محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آسان شدن راه رفتن برای معلولان با پاهای مصنوعی جدید

آسان شدن راه رفتن برای معلولان با پاهای مصنوعی جدید
نگارش از Euronews

آزمایشها بر روی نوع جدیدی از پاهای مصنوعی اخیرا در فلورانس ایتالیا آغاز شده است. این پاهای مصنوعی جدید، نتیجه پروژه اروپایی «پاهای سایبری» است که اندام مصنوعی را با روباتهایی پوشیدنی ترکیب کرده است و به این ترتیب فرد معلول با تلاش کمتر و به شکلی طبیعی تر راه خواهد رفت. این پروژه توسط دانشگاه سنت آنا در پیزا هماهنگ شده است. نیکولا ویتیلو، هماهنگ کننده این پروژه می گوید که دو نوع فناوری متفاوت در ساخت پاهای مصنوعی وجود دارد.

او می گوید: «ما سعی کردیم مشکل این معلولان را با آنچه که ما آن را روباتهای پوشیدنی می نامیم حل کنیم. این روباتها می توانند به شکل پایی موتوری باشند که ساختار عصبی-ماهیچه ای و اسکلت بدن را تغییر می دهند و یا پروتزهایی موتوری اما انرژی دهنده باشند. در حالت اول پروتز جایگزین پا می شود و با حالتی غیر تهاجمی به سیستم عصبی وصل می شود که در آن از حسگرهایی پوشیدنی استفاده شده است. در حالت دوم ما از اندامی موتوری استفاده کرده ایم که انرژی را به مفاصل باقی مانده فرد تزریق می کند و فرد بدون تلاش زیاد می تواند راه برود.»

این روبات از پایی مصنوعی با قابلیت شناختی و انرژی دهنده تشکیل شده که جایگزین عضو قطع شده می شود. این سیستم به فرد اجازه می دهد که عقب و جلو برود، از پله بالا و پایین برود، بنشیند و بایستد بدون اینکه تلاش شناختی زیادی انجام دهد و یا نیروی زیادی مصرف کند.

محور اصلی این تحقیق، ترکیب پروتزها با دستگاههایی پوشیدنی (وصل شونده) بود که انرژی را به درون پا تزریق می کنند. دستگاه وصل شونده می تواند ضعف های پروتزهای هر چند پیشرفته را در جریان مسیر راه رفتن جبران کند چرا که این پروتزها نمی توانستند مسیری را همچون یک پای طبیعی به عقب برگردند. این فناوری جدید تاکنون بر روی ده نفر آزمایش شده است که نتایج آن دلگرم کننده بوده است.