خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مراسم ساعت زمین با خاموش کردن چراغ ها

نظرها
مراسم ساعت زمین با خاموش کردن چراغ ها
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

مراسم نمادین «ساعت زمین» برای آگاه کردن جهانیان درباره خطرات تغییرات آب و هوایی با یک ساعت خاموشی به احترام زمین همراه است. برج ها و ساختمان ها در هنگ کنگ، فیلیپین و توکیو به همین مناسبت در خاموشی فرو رفت. آخرین شنبه ماه مارس هر سال با سازماندهی صندوق جهانی طبیعت، مردم در سراسر دنیا با خاموش کردن چراغ ها و وسایل غیر ضروری، به طور نمادین نسبت به مصرف بی رویه انرژی هشدار می دهند.