محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مراسم ساعت زمین با خاموش کردن چراغ ها

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
مراسم ساعت زمین با خاموش کردن چراغ ها

خبر کوتاه

مراسم نمادین «ساعت زمین» برای آگاه کردن جهانیان درباره خطرات تغییرات آب و هوایی با یک ساعت خاموشی به احترام زمین همراه است. برج ها و ساختمان ها در هنگ کنگ، فیلیپین و توکیو به همین مناسبت در خاموشی فرو رفت. آخرین شنبه ماه مارس هر سال با سازماندهی صندوق جهانی طبیعت، مردم در سراسر دنیا با خاموش کردن چراغ ها و وسایل غیر ضروری، به طور نمادین نسبت به مصرف بی رویه انرژی هشدار می دهند.