خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ممنوعیت پوشش تلویزیونی اخبار گروگان گیری استانبول توسط دولت ترکیه

نظرها
ممنوعیت پوشش تلویزیونی اخبار گروگان گیری استانبول توسط دولت ترکیه
اندازه متن Aa Aa

رییس پلیس استانبول می گوید دو مرد مسلح گروگان گیر جانشان را در جریان مداخله کماندوهای مخصوص ارتش از دست داده اند. دادستان گروگان گرفته شده به شدت زخمی شده و به بیمارستان منتقل شده است.

سه شنبه مردان مسلح دادستان دادگاهی در استانبول ترکیه را به گروگان گرفته اند. آنها تصویری از دادستان در حالیکه اسلحه ای روی سرش قرار دارد را منتشرکرده اند.

یک گروه زیرزمینی مارکسیست لنینیستی در ترکیه مسئولیت این گروگان گیری را بر عهده گرفته اند و تهدید کرده اند در صورت عدم پاسخ فوری به درخواستهایشان جان دادستان را می گیرند.

کماندوهای ویژه ارتش ترکیه در مقابل دادگاه استانبول مستقر شده اند. دولت ترکیه هرگونه پوشش خبری این رویداد را غیرقانونی خوانده است.

این دادستان ترکیه مسئول تحقیق پرونده مرگ برکین الوان، یکی از مخالفان دولت ترکیه بود. آقای الوان در جریان ناآرامیهای مربوط به پارک جزی در سال ۲۰۱۳ بواسطه پرتاب گاز اشک آور به بیمارستان منتقل و مدتی بعد درگذشت.