خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کالیفرنیا به نبرد خشکسالی می رود

نظرها
کالیفرنیا به نبرد خشکسالی می رود
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه
دولت ایالتی کالیفرنیا محدودیت هایی را برای مصرف آب اعمال می کند. جری براون، فرماندار این ایالت قصد دارد تا در پی بروز خشکسالی، با اتخاذ تدابیری تازه میزان مصرف آب را تا ۲۵درصد کاهش دهد.