محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مصاحبه با نوآم چامسکی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مصاحبه با نوآم چامسکی

نوآم چامسکی، از چهره های منتقد سیاست خارجی آمریکا محسوب می شود و حتی دولت این کشور را تروریست خوانده است.

تهدید جنگ هسته ای و تغییرات آب و هوایی نیز از نگرانیهای او محسوب می شود.

او مهمان برنامه آینده “گفتگوی جهانی” خواهد بود و با تویترAskChomsky# به سوالات شما پاسخ خواهد داد.