خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جستجوی بقایای اجساد قربانیان سانحه هوایی در آلپ متوقف می شود

نظرها
جستجوی بقایای اجساد قربانیان سانحه هوایی در آلپ متوقف می شود
اندازه متن Aa Aa

جستجو برای یافتن بقایای اجساد ۱۵۰ سرنشین هواپیمای مسافربری جرمن وینگز که ماه مارس در ارتفاعات آلپ فرانسه سقوط کرد متوقف می شود.

با وجود این، جستجو برای یافتن اشیای شخصی قربانیان و نیز آزمایش دی ان ای بقایای اجساد جمع آوری شده ادامه می یابد.

آندریاس لوبیتز، کمک خلبان ۲۷ سالۀ ایرباس A ۳۲۰ ، در ۲۴ ماه مارس درِ کابین را به روی خلبان بست و هواپیما را عمداً به کوه های آلپ فرانسه کوبید.

جعبۀ سیاه این هواپیما همچون دستگاه ثبت مکالمات کابین، عمدی بودن سقوط را تایید می کند.

آندریاس لوبیتز، کمک خلبان آلمانی چند روز قبل از حادثه درباره ایمنی و عملکرد درِ کابین خلبان و روش های خودکشی، جستجوی اینترنتی کرده بوده است.