خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ساخت شش برج دیده بانی در مرز لهستان با روسیه

نگارش از Euronews
ساخت شش برج دیده بانی در مرز لهستان با روسیه
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

لهستان به منظور نظارت بیشتر بر مرزهای خود با روسیه اقدام به ساخت شش برج دیده بانی در اطراف استان کالینینگراد روسیه خواهد کرد. به گزارش رسانه های لهستانی، این برج ها به ارتفاع ۵۰ متر ساخته خواهند شد و مرز ۲۰۰ کیلومتری این کشور با روسیه را پوشش خواهند داد.

از زمان آغاز جنگ داخلی در اوکراین، تنش بین کشورهای حوزه بالتیک و روسیه تشدید یافته است.