محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فناوری برای لمس مجازی اشیاء سه بعدی

euronews_icons_loading
فناوری برای لمس مجازی اشیاء سه بعدی
نگارش از Euronews

شرکت بریتانیایی موسوم به “اولتراهپتیکس” فناوری به بار آورده است که در آن فراصوت، مستقیماً روی دستتان حس فشار به وجود می آورد و به آن شکل خاصی می دهد. به این ترتیب کاربر می تواند بدون تماس با چیزی، شی ءِ مجازیِ سه بعدی را حس و دستکاری می کند.

پژوهشگران می گویند این ابزار بر اساس اصول نیروی تابش صوتی طراحی شده است. در آن از نیروهایی که امواج صوتی بر پوست وارد می کنند، برای بوجود آوردن حس تماس با شی ء استفاده شده است.

سریرام سوبرامانیان، یکی از طراحان این فناوری می گوید:«وقتی به کلوب یا کنسرت راک می روید و فشار صدای موسیقی را روی سینه تان حس می کنید. ما از همین اصل استفاده کرده ایم. صدای بم باس سینه تان را می لرزاند. ما به جای صدای باس، از فراصوت کم بسامد، حدود ۴۰ کیلوهرتز استفاده می کنیم. این امواج را می توان مستقیماً به نقطه مشخصی فرستاد، مثلا سر انگشتها یا کف دست، و دقت زیادی هم دارد.»

فناوری این گروه پژوهشی هنوز در مرحله آزمایش است. اما پژوهشگران می گویند که این فناوری در دنیای واقعی کاربردهای فراوان دارد، از جمله هولوگرام های قابل لمس، واقعیت مجازی که کاربر را در بر می گیرد و کاربر می تواند ابزارهای مجازی کنترلی را در هوا حس کند و تغییر دهد.

سریرام سوبرامانیان می افزاید:«گرایش، به سوی انجام کارها، بدون لمس کردن اشیاست. یکی از برتریهای سیستمهای بدون لمس این است که شما سراغ کلید چراغ نمی روید، فقط دستتان را تکان می دهید و چراغ روشن می شود.»

این شرکت قصد دارد حق استفاده از این فناوری را در بازارهای متنوع از جمله بازار ابزارهای الکترونیکی مصرفی، وسایل خانگی، و ابزارهای خودرو برای فروش عرضه کند.