خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

افزایش اندک نرخ بیکاری در اسپانیا

نظرها
افزایش اندک نرخ بیکاری در اسپانیا
اندازه متن Aa Aa

نرخ بیکاری در اسپانیا پس از آنکه مدتی روندی نزولی به خود گرفته بود در سه ماهه اول سال جاری میلای اندکی افزایش یافته است. بدین ترتیب ۲۳.۷۸ درصد جمعیت فعال این کشور دچار معضل بیکاری هستند.

اوضاع نچندان مناسب اقتصادی اسپانیا موجب شده این کشور با پدیده مهاجرت جوانان و نیروی کار خود مواجه باشد.

از سوی دیگر براساس آمارها برخی از افراد بیکار از مراجعه به مراکز کاریابی و جستجو برای یافتن کار سرباز می زنند.