خبر فوری
euronews_icons_loading
فوران آتشفشان کلبوکو در شیلی

آتشفشان کلبوکو پس از چهار دهه در جنوب شیلی فوران کرد. با پدیدار شدن ابری خاکستری و افزایش بی سابقه آلودگی هوا، مقامات به انتقال حدود هزار و 500 تن از اهالی مناطق اطراف دستور دادند.

مطالب بیشتر از بدون شرح