خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تنزل رتبه اعتباری ژاپن

نظرها
تنزل رتبه اعتباری ژاپن
اندازه متن Aa Aa

موسسه اعتبارسنجی فیچ روز دوشنبه رتبه اعتباری کشور ژاپن را یک درجه کاهش داد. بدین ترتیب رتبه اعتباری این کشور از ای مثبت (+ A) به ای (A) تنزل یافت. با این وجود این آژانس چشم انداز اقتصادی این کشور را با ثبات ارزیابی کرده است.

موسسه فیچ دلیل تنزل رتبه اعتباری ژاپن را عدم لحاظ کردن تدابیر بودجه ای اساسی در برنامه بودجه سال ۲۰۱۵ – ۲۰۱۶ این کشور عنوان کرده است. به اعتقاد این موسسه، برنامه بودجه ژاپن آمادگی لازم را برای مقابله با اثرات افزایش مالیات بر ارزش افزوده در این کشور ندارد.